Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat összefoglalja a verus-webdesign.hu üzemeltetője és kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

A Látogató/Felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.
 

1. Az Adatkezelő adatai

A weboldal üzemeltetője: Bácsiné Laczó Veronika

Az adatok kezelője: Bácsiné Laczó Veronika

Székhely / levelezési cím: 2072 Zsámbék, Határ út 22.

Elérhetőség:

web: verus-webdesign.hu/kapcsolat/

email: info@verus-webdesign.hu

telefon: +36-70/673-0595

 

2. A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldalon található űrlap kitöltésével és elküldésével önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:
 
  • vezeték- és keresztnév
  • email cím

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért vagy valótlanságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

 

3. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja:

  • a felhasználóval való kapcsolattartás
  • a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése
  • a megrendelés számlázása
  • a megrendelés átadása
  • felhasználói elégedettség tesztelése és mérése

A felhasználó az oldal használatával és a kapcsolati űrlap kitöltésével önként hozzájárul, hogy a 2. pontban meghatározott adatokat az Adatkezelő az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az Adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

4. A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött egyéb információk

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon a 2. pontban leírtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
A Weboldalra látogatással és vagy az Adatvédelem és Sütik fülön az „Elfogad” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében leírt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges sütiket elhelyezzen.

Sütik: A weboldal úgynevezett “sütiket” vagy más néven “cookie”-kat használ. A weboldal kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat úgynevezett “sütiket” vagy más néven “cookie”-kat telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében. A sütik fogadását letilthatja, illetve törölheti a böngészője beállításaiban. Ebben az esetben felhívjuk figyelmét, hogy a sütik el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos szolgáltatások, információk vagy adatokhoz való hozzáféréshez. A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe, a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a Felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a Felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül, valamint minden oldal láblécében megtalálható hivatkozáson keresztül az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint tájékoztatásban részesül.
A Google Analytics által használt anonim session ID-k, sütik és naplófájlok felhasználásának célja statisztikai jellegű.

5. Az adatkezelési szabályzat által meghatározott adatkezelési időtartam

A Google Analytics által létrehozott session ID-k és sütik (cookie-k) időtartama 30 napra szól, a session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A Felhasználó által megadott adatokat a Felhasználó írásos kezdeményezésére az Adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ez az igényt írásban be lehet jelenteni elérhetőségeinken.

6. Az adatfeldolgozók köre

A Felhasználói adatokhoz az Adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek az adatokat nem adja ki, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő egyedül törvényi kötelezettségből továbbítja a Felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben a megfelelő jogalappal rendelkezik.
 

7. Az Adatkezelési Szabályzat jogalapja és a Felhasználó jogai

Az adatkezelés a Felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik.

A Felhasználó az Adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról Adatkezelő email vagy postai címén írásban kérhet ezen adatkezelési nyilatkozat tartalmán túl további tájékoztatást. A Felhasználó által megadott adatokat a Felhasználó írásos kezdeményezésére az Adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt Adatkezelő email vagy postai címén írásban lehet bejelenteni.

8. Adatbiztonság

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint munkatársai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

9. A Weboldalt üzemeltető partner

A verus-webdesign.hu weboldal a 
 
Cégnév: Tárhelypark Kft.
Elérhetőség:
cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
 
szerverein működik, amelyekről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
 

10. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írásban jelezni az Adatkezelő bármely elérhetőségén.
Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: polgári bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény